Termeni si Conditii 2018-03-28T23:14:34+02:00
 1. PREAMBUL

În vederea asigurării celei mai bune experiențe odată cu vizitarea și/sau cumpărarea de produse din magazinul online icecraft.ro, vă recomandăm citirea integrală și acceptarea mențiunilor din prezentul document (Termeni și Condiții Generale).

Magazinul online icecraft.ro care deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor publicate sau incluse în site. Astfel:

Copierea și distribuirea materialelor prezente pe Site în scop comercial este interzisă fără acordul scris al ANDRIEL DECOCRAFTS SRL.

Eventualele încălcări ale dreptului de autor reperate de un vizitator pe site pot fi raportate la adresa de e-mail realicecraft@gmaill.com.

Acceptarea acestor “Termeni și Condiții Generale” nu va oferă dreptul de folosire a mărcii IceCraft, a logo-ului acesteia sau a domeniului icecraft.ro fără acordul scris al proprietarului de drept. ANDRIEL DECOCRAFTS SRL își asumă dreptul de a face modificări ale prevederilor ce urmează fără notificare.

Cea mai recenta versiune a acestui document va fi publicata in cadrul acestei pagini în cazul în care va suferi modificări.

 1. ELEMENTE DEFINITORII

2.1. Vizitator: persoana fizică sau reprezentantul unei persoane juridice care accesează site-ul icecraft.ro. Vizitatorul își poate crea propriul Cont.

2.2. Cont: înregistrarea cu caracter permanent a datelor specifice și necesare pentru inițierea Comenzilor, precum și vizualizarea informațiilor proprii cu caracter statistic (istoric comenzi, favorite…).

Prin folosirea site-ului, persoana care a introdus informațiile din Cont devine responsabilă pentru menținerea confidențialității datelor de înregistrare a contului de utilizator (nume de utilizator și parola), a celorlalte informații introduse și pentru acțiunile desfășurate de icecraft.ro în baza acestui cont.

Titularul contului va lua toate măsurile necesare pentru păstrarea confidențialității parolei atribuite și va anunța icecraft.ro în momentul în care altcineva are acces neautorizat la cont.

Informațiile personale completate la înregistrarea pe site trebuie să fie corecte și complete.

Informațiile de contact din cadrul contului trebuiesc actualizate atunci când este cazul (la schimbarea adresei, a numărului de telefon etc.).

Produsele comercializate pe icecraft.ro pot fi achiziționate doar de persoane cu vârsta de peste 18 ani sau de persoane cu vârsta sub 18 ani dar numai sub supravegherea unei persoane adulte (părinte sau tutore).

ANDRIEL DECOCRAFTS SRL își rezervă dreptul de a anula conturile de utilizator ale persoanelor înregistrate pe site sau de a restricționa accesul la site al vizitatorilor care nu respectă acești Termeni și Condiții Generale.

Deținătorul contului poate solicita ștergerea contului prin trimiterea unui e-mail la adresa realicecraft@gmail.com.

2.3. Cumpărător: persoana fizică sau juridică care inițiază o comandă pe site-ul icecraft.ro.

2.4. Vânzător ANDRIEL DECOCRAFTS SRL, cod ONRC: Nr.Reg.Com: j13/1121/2017, CUI: RO37413529, cu sediul în Str. Unirii 19a, incaperea 5, Constanța Romania.

2.5. Bunuri și Servicii: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate Cumpărătorului de către Vânzător. Prin serviciu se înțelege inclusiv serviciul de transport / curierat la o adresă menționată de Cumpărător în Comandă.

2.6. Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să achite contravaloarea acestora în cuantumul stabilit în conținutul Comenzii.

2.7. Contract: o Comandă confirmată de Vânzător.

2.8. Confidențialitate:

Informațiile de orice natură furnizate Vânzătorului de către Cumpărător, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Acestea pot fi utilizate numai pentru executarea Contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și numai după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.

Cumpărătorul nu va face nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți cu privire la Comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Mesajele (e-mail-urile) icecraft.ro sunt transmise prin intermediul unui serviciu externalizat. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor. Datele clienților nu pot fi folosite și nici furnizate altor părți.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, Vizitatorul sau Cumpărătorul oferă Vânzătorului dreptul de acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Vizitatorul sau Cumpărătorul este de asemeni de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how sau tehnici pe care le-a transmis prin intermediul site-ului icecraft.ro ANDRIEL DECOCRAFTS SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

2.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

ANDRIEL DECOCRAFTS SRL prelucrează prin mijloace automatizate și manuale doar datele cu caracter personal destinate emiterii facturilor, a documentelor de expediție și altor documente legale impuse prin lege. Acestea sunt absolut necesare îndeplinirii solicitărilor Vizitatorului sau Cumpărătorului în legătura cu bunurile și serviciile oferite de magazinul icecraft.ro și transmiterea de mesaje informative/campanii publicitare și de marketing direct.

Datele colectate sunt necesare emiterii de facturi sau documente (garanții, certificate de conformitate, etc) iar refuzul furnizării acestora generează imposibilitatea asigurării îndeplinirii de către Vânzător a obligațiilor din Contract referitoare la onorarea / livrarea Comenzilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Vânzător și sunt comunicate numai persoanelor vizate (clienții persoane fizice icecraft.ro) sau instituțiilor de control abilitate conform legii.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Cumpărătorul persoană fizică beneficiază de dreptul de acces și intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, Cumpărătorul persoană fizică are dreptul de a se va opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, Cumpărătorul persoană fizică se poate adresa cu o solicitare scrisă, prin email la adresa realicecraft@gmail.com.

Notificarea ANDRIEL DECOCRAFTS SRL în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal are numărul 36779.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul icecraft.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Contractul va fi compus din următoarele documente, în ordinea importantei:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;

Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).

Termeni și Condiții Generale.

Vânzătorul nu consideră în nici un moment o Comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

 1. CONFIRMAREA COMENZII ȘI ACCEPTAREA CONTRACTULUI

Odată ce Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică acceptarea completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când sunt îndeplinite toate condițiile necesare:

Datele de livrare și facturare introduse sunt complete;

Selecțiile referitoare la Bunuri și Servicii, precum și implementarea facilităților (cupoane de reduceri, discount-uri…) sunt corecte;

Bunurile există în stocul Vânzătorului dedicat magazinului IceCraft.

Vânzătorul va transmite către Cumpărător un email prin care confirmă Comanda, împreună cu informații despre livrare sau după caz solicită informații suplimentare, respectiv comunică decizia (cu motivarea acesteia) prin care refuză confirmarea Comenzii, după cum urmează:

în maxim 24 ore pentru comenzile introduse până la ora 16:00 în zilele lucrătoare;

în ziua de Luni până la ora 15:30 pentru comenzile introduse în weekend (Vineri 15:30 – Luni 07:00).

Prezentul Contract intră în vigoare odată cu confirmarea Comenzii de către Vânzător și se finalizează după livrarea Bunurilor și Serviciilor, respectiv achitarea integrală a contravalorii Comenzii. Termenii și Condițiile Generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție sau Declarația de Conformitate emise de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Cumpărătorul se poate răzgândi referitor la acceptarea Contractului, indiferent dacă Comanda a fost sau nu confirmată, doar în condițiile în care transmite un email către realicecraft@gmail.com prin care solicită expres acest lucru. Termenul limită de transmitere a notificării este:

în aceeași zi până la ora 16:30 pentru comenzile introduse până la ora 16:00 în zilele lucrătoare;

a doua zi până la ora 16:30 pentru comenzile introduse după ora 16:00 în ziua precedentă din zilele lucrătoare;

în ziua de Luni până la ora 16:30 pentru comenzile introduse in weekend.

 1. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Vânzătorul se obligă să predea (fie prin expediție la adresa specificată în Comandă, fie de la sediul său) Cumpărătorului Bunurile și Serviciile conținute în Comanda acceptată în prezentul Contract.

Cumpărătorul se obligă să recepționeze și să achite contravaloarea Bunurilor și Serviciilor menționate în Comandă și care fac obiectul Contractului.

 1. LIVRAREA BUNURILOR ȘI TRANSFERUL DE PROPRIETATE

Bunurile și Serviciile ce fac obiectul Contractului vor fi livrate prin metoda specificată de Cumpărător în cadrul Comenzii, după cum urmează:

Prin agenții proprii ai Vânzătorului sau prin agenții unei firme specializate de curierat în cazul optării de livrare către o adresă specificată;

De Luni până Vineri între orele 16:00 – 19:00 în cazul optării ridicării produselor de la sediul la punctul de lucru al Vânzătorului.

Termenul de livrare a bunurilor și serviciilor în cazul livrării la o adresă specificată este de 48 ore lucrătoare, dar nu mai mult de 4 zile, indiferent de adresa de destinație aflată pe teritoriul României (comenzile introduse Vineri, vor fi livrate începând de Luni; comenzile introduse în weekend vor fi livrate începând de Marți). Durata maximă de 4 zile este calculată din momentul validării comenzii și până la prima încercare a curierului de a contacta Cumpărătorul. Depășirea duratei de maxime livrare datorată imposibilității de contactare a Cumpărătorului, din vina exclusivă a acestuia (informații de contact transmise eronat, indisponibilitatea numărului de telefon, etc.), nu poate fi imputată Vânzătorului.

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorului noul termen estimat de finalizare a livrării.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în 3 zile lucrătoare. În această situație, Cumpărătorul este obligat să achite suplimentar costul integral aferent unei noi livrări.

În cazul în care Cumpărătorul refuză recepția livrării pentru un Contract acceptat, Vânzătorul este îndreptățit să solicite daune aferente activității de transport în cuantumul costului întreg de transport multiplicat cu 2.

Transferul de proprietate se consideră efectuat odată cu semnarea de primire a documentului de transport sau a exemplarului 2 a Facturii Fiscale și confirmarea achitării integrale a contravalorii Contractului. În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării contravalorii acestora.

Acceptarea de către Cumpărător a Bunurilor și Serviciilor va fi considerată atunci când acestea sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile, excepție făcând situația în care ANDRIEL DECOCRAFTS SRL se află în imposibilitatea din cauza unor factori de natură externă, caz în care acesta se obliga să ramburseze contravaloarea achitată de către Cumpărător dacă este cazul. De asemeni, pentru produsele vândute și livrate de icecraft.ro Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 14 zile în strânsă concordanță și în condițiile prevederilor OU 34/2014.

 1. FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt cele specificate de Cumpărător în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură fiscală pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 1. GARANȚII

Toate produsele comercializate prin magazinul icecraft.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul produselor vândute și livrate de icecraft.ro, certificatele de garanție sau declarațiile de conformitate sunt emise de ANDRIEL DECOCRAFTS SRL.

 1. CESIUNE

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta către o terță parte servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 1. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului sau pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare, în special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Contractului nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

În afara de cazul în care este agreat diferit de Vânzător și Cumpărător, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 1. FORȚA MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 1. JURISDICȚIE

Prezentul document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 1. PREVEDERI FINALE

Părțile din contract vor fi considerate contractanți independenți și niciuneia din părți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest document înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă și semnată de ambele părți.